Visie

DE MENS ALS FYSIEK, EMOTIONEEL, MENTAAL EN SPIRITUEEL WEZEN

Als mens zijn we niet alleen fysieke maar ook emotionele, mentale en spirituele wezens. Wanneer we ziek zijn, zegt ons lichaam ons op een fysieke manier dat we uit balans zijn. Maar we zijn nooit alleen fysiek in of uit balans. Menselijke wezens zijn meer dan hun fysieke lichaam. Dus een disbalans of ziekte gaat voor iedereen een andere en diepere oorzaak hebben… In de loop van ons leven gaan we bovendien allerlei beschermingslagen optrekken en leren we gedrag aan dat ons helpt om moeilijke momenten te overwinnen. Het zou wel eens kunnen dat we op een bepaald moment verstikken onder zoveel lagen. Of dat we slachtoffer worden van onze eigen overlevingsstrategieën. Dan is het – zoals Shrek – tijd om de lagen van de ajuin te pellen, platgetreden paden te verlaten en naar de essentie te gaan…

GEZONDE SPIJSVERTERING EN DARMFLORA CENTRAAL!

In mijn praktijk staat een gezond darmmicrobioom centraal. 

Heel wat chronische aandoeningen zoals fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, prikkelbare darm, lekkende darm (Leaky Gut), Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, eczeem, allergieën, depressiviteit, angst…zijn vaak het gevolg van  chronische laaggradige ontsteking en hebben te maken met een disbalans van het darmmicrobioom.

Daarbij speelt de link tussen de hersenen en de darmen, the brain-gut axis, een heel belangrijke rol. Er is een sterke wisselwerking tussen onze hersenen, onze gedachten maar ook onze emoties en onze darmen, spijsvertering. Wat krijg je niet doorgeslikt? Wat ligt er op je maag? Of op je lever? Wat krijg je niet verteerd? Wat werkt er op je zenuwen? Wil je gal spuwen? Waarschijnlijk dient er nog een uitbreiding van deze belangrijke axis te zijn tot een driehoeksrelatie, nl de relatie tussen de hersenen, de darmen en het hart (auteur Marvin Oka, Mbraining).

Door toxines in onze voeding, water en leefmilieu, door het eten van onvolwaardige of onaangepaste voeding, door langdurig medicijngebruik zoals antibiotica of cortisone, door teveel stress en te weinig goeie sociale contacten en humor, te veel “moetens” en focus op “problemen” enerzijds en onvoldoende beweging, ontspanning en genieten anderzijds… gaat het op een bepaald moment fout. Ons lichaam kan goed om met acute stress maar is niet uitgerust voor zoveel chronische stress.

Mijn adviezen zijn gericht op het minimaliseren of goed managen van stress en het voorkomen van chronische laaggradige ontsteking. Beide zowel via aanpassingen aan life style als voeding. Als gezondheidsconsulent focus ik op het epigenetisch aspect van onze gezondheid. Onze genen bepalen waar we gevoelig voor zijn en welke onze “sterke” en “zwakke” schakels zijn. Maar vooral onze levensstijl zal er voor zorgen of we die genetisch zwakke schakels tot expressie laten komen of niet en of we al dan niet ziek worden. Dus veel beter is om te voorkomen dan achteraf te moeten genezen…

Tot slot maar zeker niet onbelangrijk ben ik ervan overtuigd dat een leven in balans in de eerste plaats een leven is dat in lijn ligt met je hogere doel. Waarvoor ben je naar deze wereld gekomen? Wat is jouw levensdoel? In dit Universum is niets toeval en heeft alles een reden. Dat is de essentie.

Een diagnose wordt altijd gesteld door een arts. De gebruikte methodes zijn vooral preventief en ondersteunend en ze vervangen NOOIT de noodzakelijke medische behandelingen.